Het programma GedComTool is geschreven om gegevens uit een GedCombestand in diverse vormen weer te geven.