GedLowerCase


GedLowerCase
Met het programma GedLowerCase is het mogelijk in een GedCom bestand de gegevens :


Voor verdere inlichtingen en/of op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met EbotSoft Tooltjes.