GedRelation


GedRelation
Met het programma GedRelation kan, met behulp van een GedCombestand gekeken worden hoe een relatie ligt tussen personen die voorkomen in het GedCombestand.


Voor verdere inlichtingen en/of op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met EbotSoft Tooltjes.