GedSplit


GedSplit
GedSplit is een programma dat een GedCombestand kan splitsen. Wanneer in een GedCombestand meerdere families ondergebracht zijn, zonder dat ze enige relatie tot elkaar hebben, kan het met dit programma gesplitst worden. Het eigenlijke GedCombestand blijft gewoon bestaan.


Voor verdere inlichtingen en/of op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met EbotSoft Tooltjes.